Dove of Oneness

(Duif van Eenheid)
Ondanks de geheimhouding rond NESARA was er ייn persoon, die informatie ontving over deze zaken en die niet onder de zwijgplicht valt, omdat zij geen officieel persoon is. Deze vrouw noemt zich Dove of Oneness, haar ware identiteit houdt zij terecht geheim. In het najaar van 1999 begon ze van mensen te horen over de welvaartprogramma’s ( zie aldaar) en er ontwikkelde zich een telefoonnetwerk en Internetcontacten, waardoor zij inzicht kreeg in het ontstaan en de bedoelingen hiervan. Ze hoorde ook dat de Chase Manhattan Bank in New York en de Rockefellers de bijeengebrachte fondsen illegaal gebruikten om geld te maken voor zichzelf. CIA-agenten werkten samen met George W. Bush Senior om de welvaartsprogramma’s te blokkeren.
In juni 2000 ontmoette ze iemand uit de Marine Inlichtingendienst en hoorde voor het eerst over de in het geheim aangenomen wet NESARA. Ze hoorde dat er goede mensen in hooggeplaatste posities waren die er voor vochten dat de fondsen voor de welvaartsprogramma’s vrij zouden komen en dat tevens de NESARA-wet zou worden aangenomen. Het was hen duidelijk geworden dat de welvaartsprogramma’s alleen kunnen worden uitgevoerd, nadat het hele economische systeem is veranderd, dus na in werking stellen van NESARA . Vanaf dat moment waren deze twee dan ook aan elkaar gekoppeld. Dove wilde deze strijders voor het recht en welzijn een naam te geven en ze gebruikte daarvoor een term die in de zakenwereld bekend is, n.l. “White Knights”, Witte Ridders. Een White Knight is een welvarend persoon of bedrijf die een ander, kwetsbaar bedrijf redt van een “vijandige overname”.
Nu begon zij de oorsprong en totstandkoming van NESARA te onderzoeken en zij publiceerde haar gegevens op het Internet, aanvankelijk op een eigen website, later ondergebracht bij www.fourwinds10.com , waar nog steeds haar dagelijkse Dove-reports kunnen worden gelezen. Inmiddels is zij verhuisd naar een speciaal voor NESARA ingerichte Amerikaanse website: www.nesara.us
Zij geeft dagelijks verslag van wat haar vele informanten haar vertellen. Om de voortgang van NESARA niet te belemmeren, zijn er zaken die ook zij niet kan publiceren, zoals bijvoorbeeld geplande data van aankondiging. Toch is er bijzonder veel achtergrondinformatie uit haar verslagen te halen. Door haar informatieverspreiding is NESARA bekend geworden bij het grotere publiek, vooral in de V.S. en dit heeft zeker geleid tot een versnelling van de gebeurtenissen. Haar werk kan niet onderschat worden.
Voor zover wij weten zijn er geen dagelijkse Nederlandse vertalingen van de Dove-Reports op het Internet. Als iemand zich aanbiedt om dit dagelijks te vertalen, zijn wij gaarne bereid het op deze website te publiceren. (mail webmaster) (zie ook www.evolutiesprong.com/Diversen/NESARA )