De Grondwet van de V.S.

In 1933 kondigde president Roosevelt de Nationale Noodtoestand af. Het was de tijd van de grote economische crisis; 13 miljoen Amerikanen waren werkloos. Vanaf dat moment gold de Grondwet niet langer volledig en daardoor werd in feite elke Amerikaan gezien als vijand van de overheid. Dat uitte zich in o.a. ontstaan van persoonsregistratie; vóór 1933 was het bijvoorbeeld niet nodig om een rijbewijs te hebben, of een Sociaal Verzekeringsnummer. Vanaf dat moment moest je in Amerika toestemming hebben om inkomen te ontvangen.
Deze Nationale Noodtoestand geldt nog steeds in Amerika.Elke nieuwe president verlengt deze maatregel zodra hij in dienst is. Ook president. Bush Jr. heeft dit gedaan per decreet, zogenaamd wegens een voortslepend conflict met Libië.
Wat Roosevelt óók deed om de crisis te bezweren is de dollar afhalen van de goudstandaard. (door het New Deal Program) Zoals we weten moet elke muntsoort gedekt worden door goud en andere edele metalen. Maar, “er is allang geen goud meer in Fort Knox”.( de opslagplaats van het Amerikaans Goud)
De Amerikaanse Grondwet is aangenomen in 1787, als gevolg van de Onafhankelijkheidverklaring, waarbij de Amerikanen zich losmaakten van de Engelse overheersing. De grondwet was zo opgesteld dat er geen mogelijkheid was dat buitenlandse banken invloed zouden hebben in Amerika, dat de rechten van de burgers worden beschermd en dat er beperkingen zijn aan de macht van de Federale Regering.
Amerika is namelijk een Confederatie van Staten, een Statenbond. Dat houdt in dat elke Staat eigen soevereiniteit heeft. Vanuit die 50 Staten is een Federale Overheid gekozen, die als het ware in dienst is van die Staten. Deze Federale Overheid heeft beperkte functies, namelijk op het gebied van buitenlandse betrekkingen en zaken van algemeen belang voor alle staten. De Federale Overheid is niet de regering van alle Amerikanen , als zouden zij één natie zijn, en is niet superieur aan de Regeringen van de Staten. Federaal is niet nationaal; het is een politieke Unie, in tegenstelling tot een regering over individuen. Een Amendement op de Grondwet vereist dan ook dat ¾ van de Staten vóór stemmen. Zo is het oorspronkelijk in de Amerikaanse Grondwet beschreven.
Helaas zijn er in de loop van de afgelopen eeuwen allerlei mogelijke interpretaties van die grondwet zijn geweest, al naar gelang het de presidenten in het Witte Huis (de federale overheid ) uitkwam. Het komt er nu op neer, dat niet alleen in de ogen van het buitenland, maar ook in de alledaagse werkelijkheid van de Amerikanen, de federale regering meer macht naar zich toe heeft getrokken, dan grondwettelijk juist is.
We hebben er dus niet alleen mee te maken, dat de Grondwet gedeeltelijk buiten werking is gesteld in Amerika, – vanwege de Nationale Noodtoestand – maar dat de Grondwet ook regelmatig wordt overschreden. We kunnen rustig stellen, dat elke president vanaf Roosevelt, ongrondwettig president van de V.S. is. D.w.z. ze zweren een eed op de Grondwet, maar ze houden er zich niet aan. NESARA vereist dat Amerika weer terugkeert vaar de Grondwet. Ergo: elke president en vice-president onder wie NESARA van kracht wordt, moet aftreden op het moment dat NESARA afgekondigd wordt!
Na deze inleiding gaan we verder in op een aantal misstanden, die in Amerika zijn ontstaan en die ook invloed hebben op de wereld buiten de V.S.