De afkondiging  van NESARA

De afkondiging van NESARA zal plaatsvinden via de televisie. Hieronder een vertaling van een gedeelte van het Dove-report van 9 oktober 2003.
Als de NESARA afkondiging wordt uitgezonden, zal het tegelijkertijd worden uitgezonden op verscheidene grote radio-en televisienetwerken. De NESARA afkondiging uitzending wordt gecoördineerd door de Emergency Broadcast System in de V.S. Netwerken die de NESARA afkondiging LIVE zullen uitdragen op televisie zijn ABC, NBC, CBS, CNN, Fox News, MSNBC, USA netwerk, Fox Entertainment, Discovery, C-Span,en enkele andere. CNN International and Fox International zullen mogelijk ook de NESARA afkondiging live uitzenden; het is momenteel niet bekend of de BBC de afkondiging LIVE zal uitzenden, maar er is een kans van wel. De radionetwerken in de V.S. die de NESARA afkondiging LIVE zullen uitzenden zijn o.a. National Public Radio (NPR) en CNN radio netwerk.
De NESARA aankondiging zal beginnen met een onderbreking van het normale programma, waarbij uitgelegd wordt dat er onverwacht nieuws is of nieuws van nationaal belang uit Washington, D.C. De Hoofdrechter van het Hooggerechtshof van de V.S. wordt geacht de eerste spreker te zijn in de NESARA afkondiging; hij zal de wet kort introduceren en verklaren dat de V.S. nu teruggekeerd is naar de Grondwet. (Wat ook je opinie is over de Hoofdrechter, hij is de wettelijk vereiste functionaris om deze plicht te vervullen.)
Vervolgens worden we geacht de ontslagtoespraken te zien van Bush en Cheney, die van tevoren zijn opgenomen op tape en worden uitgezonden.
De ceremonie waarin de aangewezen president en vice-president worden “ingezworen” volgt op de ontslagtoespraken. De rest van het NESARA afkondigingsproces zal inhouden overzichten van het Treasury Bank Systeem van de V.S. en de nieuwe munt, die gebaseerd is op waardevolle metalen, de NESARA’s bank schuld kwijtschelding en andere voordelen, de geschiedenis achter NESARA en hoe NESARA’s verbeteringen zullen worden uitgevoerd in de V.S.
Het hele NESARA afkondigingproces wordt verwacht ongeveer vier uren in beslag te nemen van begin tot eind. Er zullen 18 presentatoren zijn in dit proces, waaronder experts in de Grondwet, experts in monetaire en economische systemen, mensen betrokken bij de BoerenVakbond-rechtszaken en vele anderen, die door de jaren heen betrokken zijn in het ons brengen van de voordelen van NESARA . Het kan zijn dat je je home-video-tape-machine wilt klaar zetten, zodat je deze vier historische uren kunt opnemen om later nog eens te kunnen bekijken.
De onder NESARA aangewezen ambtenaren van de federale regering zullen VELE vervolg-nieuwsconferenties geven in de dagen na de afkondiging van NESARA, over details van ons nieuwe economische en geldsysteem en andere NESARA voordelen. (Alan) Greenspan heeft 30 uur informatie samengesteld over ons nieuwe monetaire systeem, dat zal worden uitgezonden in de dagen na de afkondiging van NESARA. Sommige van deze 30 uur onderricht zal toepasbaar zijn voor andere landen, die eveneens hun nieuwe banksysteem en munt, gebaseerd op waardevolle metalen zullen afkondigen in de week (of zo) na NESARA’s afkondiging.
In de dagen volgend op de afkondiging van NESARA zullen we merken wat het internationale domino-effect van NESARA zal zijn, dat zal resulteren in vele verbeteringen voor de volkeren van de wereld. De meeste mensen zullen persoonlijk profiteren van NESARA en het uitwaaierende effect in de komende paar jaar. Mensen, die als gevolg van NESARA inkomen zullen derven zullen in aanmerking komen voor genereuze financiële toelagen om hen bij te staan totdat ze nieuwe bronnen van inkomen hebben.
De massale leveranties van de eerste 31 humanitaire welvaartsprogramma’s fondsen zullen beginnen in de V.S. binnen drie werkdagen na NESARA’s afkondiging. In Canada kan dat een paar dagen later gebeuren, vanwege een tekort aan veiligheidspersoneel om de leveranties in Canada te doen. Massa-leveranties van de eerste 31 humanitaire welvaartsprogramma’s in andere landen van de wereld zullen beginnen binnen 10 – 14 dagen nadat de leveranties in de V.S. beginnen en compleet zijn binnen ongeveer vijf weken na de afkondiging van NESARA. Banksystemen in vele landen dienen hun verbeteringen aan te kondigen vóórdat de massa-leveranties in hun land plaatsvinden, zodat de welvaartsfondsen beschermd zijn door de nieuwe bankreglementen in elk land. Dove zal in haar verslagen informatie vermelden voor leden van de welvaartsprogramma’s, meteen nadat NESARA is afgekondigd.
Alle inschrijvingen voor welvaartprogramma’s zijn al enige tijd gesloten. Er wordt verwacht dat ongeveer 15 maanden na de afkondiging van NESARA er opnieuw mogelijkheden zullen zijn om zich in te schrijven voor zo’n programma.
Dit is – voor zover ons nu bekend is – de procedure.