De World Trust en Saint Germain 

Dit hoofdstuk is een vervolg op “Welvaartsprogramma’s” en het is aan te raden dat eerst te lezen.

sgermainDe “World Trust” is de oudste fondsvormingorganisatie ter wereld en staat daarmee aan de top van alle dergelijke groot-geld-fondsen . (zoals daar zijn de Vaticaan Trust, de Franse Trust e.a.) De oprichter van de World Trust is een 18e eeuwse graaf, het meest bekend onder de naam Saint Germain. Deze wordt heden door velen beschouwd als een tijdloze meester, die in staat is zijn fysieke lichaam te de-materialiseren en weer opnieuw te materialiseren.

In de 18e eeuw werd hij in Europa “de Wonderman” genoemd en er zijn verschillende geschreven getuigenverklaringen van mensen die hem ontmoet hebben. De oudste verklaring komt van Gravin d’ Adhemar, gezelschapsdame van de Franse koningin; zij schrijft in haar memoires dat Madame de Gergy, echtgenote van een Franse gezant in Venetië, hem daar ontmoet heeft in het jaar 1710. Hij zag er toen uit als een man van vijftig jaar.In 1743 verschijnt Le Comte de Saint Germain aan het Franse hof en Gravin d’Adhemar beschrijft hem dan als ongeveer veertig of vijftig jaar oud. In 1760 en in 1788 ontmoet zij hem opnieuw, maar hij blijft er uit zien als van steeds dezelfde leeftijd.

Hij verschijnt op vele plaatsen, onder verschillende namen. Een bekende naam die hij gebruikte was Prins Ragotsky ( in Dresden). Tussen 1737 en 1742 verbleef hij aan het Perzische hof en reisde rond door Indië en Arabië. In 1743 kwam hij naar Versaille, waar hij een vertrouweling werd van Lodewijk XV. Tussen 1744 en 1779 werd hij ook gezien in Londen, Wenen, Nederland, Rusland, Venetië, België, Leipzig en Hamburg. Tegelijkertijd dook hij op in Amerika en had veelvuldig contact met George Washington. Achter de schermen steunde hij hem in zijn strijd tegen de Engelse koloniale overheersing en was degene die hem uiteindelijk tot president wijdde. Saint Germain was er altijd van overtuigd , dat in Amerika een nieuwe samenleving kon ontstaan van gelijkheid en rechtvaardigheid tussen mensen.

Velen vertellen dat Saint Germain grote kennis bezat op het gebied van natuurkunde en chemie. De Nederlandse Baron van Hardenbroek schrijft in zijn dagboek ( maart 1762) dat Saint Germain tijdens een politieke missie in Holland meehielp met het oprichten van een porseleinfabriek in Weesp. In 1763 werkte hij in Doornik aan een fabriek voor hoeden en exclusieve kleurstoffen. Hoewel hij begraven zou zijn op 2 maart 1784 in Sleeswijk-Holstein, blijkt hij later ook gesignaleerd te zijn in 1785,1788,1793,1815 en 1820. Ook in de tweede helft van de 19e eeuw heeft hij diverse mensen bezocht. Behalve op het terrein van de wetenschap en de muziek was Saint Germain ook actief in spirituele kringen. Zo zou Madame Blavatsky, die leefde van 1831 tot 1891, hem ook hebben ontmoet. In 1930 zocht hij contact met Guy Ballard, en nam hem mee op een spirituele ontdekkingstocht, die hem diepe geestelijke inzichten bracht. Hij heeft dit beschreven onder de naam Godfré Ray King in verschillende boeken.

vflameIn de tijd dat Saint Germain de World Trust oprichtte, bepaalde hij dat deze fondsen niet eerder dan Pasen van het jaar 2000 mochten vrijkomen. Hij verwachtte dat de wereld dan zoveel volwassener zou zijn geworden, dat er velen zouden zijn die de weelde konden dragen deze grote sommen gelds te gebruiken voor het algemeen welzijn van de mensheid. Hij noemde dezen: “De Kinderen van het Licht”. Hij bepaalde ook dat deze Kinderen van het Licht hun gelden eerder moesten uitbetaald krijgen dan die van de andere fondsen. Ook moeten de gelden van Saint Germain uitbetaald worden in edele metalen óf in een munteenheid die gedekt wordt door edele metalen.Vandaar dat het loskomen van deze gelden gekoppeld is aan de komst van NESARA.

De laatste jaren wordt Saint Germain ook weer in een fysieke verschijningsvorm gezien. Sommigen zeggen dat zij hem hebben zien verschijnen in belangrijke zittingen van het Wereld Gerechtshof ( over NESARA) en bij andere gelegenheden. Hij zit er achter aan dat zijn geld nu eindelijk ten goede komt aan waar hij het 250 jaar geleden voor bestemd heeft, n.l. aan de gewone mensen op de wereld.

.