Gevolgen van NESARA

De gevolgen van NESARA voor de Amerikanen hebben we al beschreven op de startpagina van onze site. Hier wil ik ingaan op de specifieke effecten van NESARA in de rest van de wereld, dus ook bij ons. Ik put hiervoor uit o.a. het Dove-verslag van 12 september 2003.

  1. In de meeste landen zullen mensen kwijtschelding krijgen van schulden, die ze bij banken hebben, zoals creditcard schulden, hypotheekschulden, leningen voor auto’s, voor onderwijs, persoonlijke leningen, herfinancieringen voor huizenhypotheken etc, net zoals de mensen in de V.S. Ook creditcard schulden bij belangrijke instellingen (zoals Sears) zullen kwijtgescholden worden, omdat de fondsen van deze handelaren ook verbonden zijn met banken. De banken en Krediet Maatschappijen in de V.S. ontvangen per creditcard $ 9000 , waarvan ze de schuld kwijtschelden en ze krijgen goed betaald voor de schade die ze hierdoor zouden kunnen lijden.
  2. In de meeste landen zal het maandelijkse bedrag wat iemand uit een uitkering krijgt GROTER worden. Dat geldt voor uitkeringen van de Sociale Dienst, pensioenen, invaliditeitsuitkeringen, militaire invaliditeitsuitkeringen e.d. En het zal gebeuren binnen een paar maanden na de afkondiging van NESARA.
  3. De pensioenen en investeringen die mensen hebben zullen eveneens beschermd worden in het NESARA proces. Beleggingen op de effectenbeurzen zullen hetzelfde waard blijven.
  4. Alle Effectenbeurzen, geldwisselkantoren en gebruiksartikelenmarkten zullen een aantal dagen (3?) GESLOTEN blijven na de afkondiging. Dit om de wereldwijde verschuiving in de economie mogelijk te maken.Na de afkondiging van NESARA komt er een nieuwe PRIJSINDEX voor goederen en diensten, gekoppeld aan de prijs van het goud. De belangrijkste effectenbeurzen hebben al omrekeningstabellen klaar liggen voor gebruik na de afkondiging van NESARA.
  5. Het gevolg hiervan zal zijn, dat – te beginnen in de V.S.- prijzen van producten en dienstverlening zullen DALEN tot 10 % van wat ze nu zijn. In de maanden daarna zal dit ongetwijfeld gevolgen hebben voor de rest van de wereld. Het opnieuw PRIJZEN van alles in overeenstemming met de prijs van goud, zal inflatie tegenhouden. De Inflatie die voornamelijk gecreëerd is door de banksystemen in de wereld., zal verdwijnen.
  6. Het betalen van persoonlijke inkomstenbelasting en bedrijfsbelasting zal OVER DE HELE WERELD verdwijnen in de maanden na de afkondiging van NESARA.
  7. Omdat de staatsschuld van de V.S. ontstaan is door toedoen van de Federal Reserve Bank, die zal worden opgeheven na de afkondiging, zal 90 % van de nationale schuld van de V.S. ook onmiddellijk uitgewist worden. Hoe dat zal zijn in andere landen, laten we aan de deskundigen over om uit te rekenen.
  8. Juristen en bankexperts etc. hebben al contact met bijna alle regeringen over de hele wereld om deze dingen te bespreken en hebben via contracten met hen afgesproken dat elk land deze veranderingen óók zal doorvoeren BINNEN VIER MAANDEN na de afkondiging van NESARA. Er zullen vele persconferenties volgen met betrekking tot de details over hoe het allemaal gaat werken.We zullen uitgebreid worden voorgelicht.
  9. Een bijzondere verbetering die hieruit voortvloeit zal zijn dat alle mensen in de hele wereld uiteindelijk DEZELFDE RECHTEN zullen hebben als de Amerikaanse burgers, na herstel van hun grondwet. Meer dan 180 landen hebben verdragen ondertekend om dit na te komen. Na de afkondiging van NESARA zullen de details hierover bekend worden .
  10. Het herstel van de grondwet (in de V.S.) houdt tevens in dat rechters , advocaten e.d. verplicht worden seminars te volgen om opnieuw te leren hoe de grondwet werkt. Alle rechtbanken in de V.S. zullen tenminste één maand gesloten zijn en mensen die gevangen zitten vanwege zaken m.b.t. inkomstenbelasting zullen worden vrijgelaten. Evenals mensen die gevangen zijn genomen om ongrondwettelijke redenen .