De Nieuwe Wereldorde

Dit hoofdstuk zouden we liever niet willen schrijven; het is geen leuk onderwerp. Maar om de informatie rond NESARA een beetje compleet te krijgen, is het nodig dat de waarheid boven tafel komt. We hebben veel research gedaan naar dit onderwerp en de meest doorwrochte en gedocumenteerde informatie staat naar ons idee op http://home.uwnet.nl/~oldhag  Het meeste van wat hieronder staat is dan ook hieraan ontleend.

Sinds ongeveer 250 jaar is er in de westerse wereld een streven van verschillende groepen naar één wereldregering, bij voorkeur met een éénhoofdig leiderschap. Er zijn drie machtsgroepen die dit al geruime tijd voorbereiden:

  1. de Orde der Illuminati
  2. De Council of Foreign Relationships (CFR)
  3. De Ronde Tafel Conferenties met o.a. – de Trilaterale Commissie; – de Bilderberg-groep

 

De Orde der Illuminati.

Opgericht in Beieren op 1 mei 1776 door professor Adam Weishaupt. Deze man was door de Jezuïeten opgevoed en had grote bewondering voor hun systeem van een éénhoofdige leiding, die alle afdelingen op de hele wereld ordelijk bestuurde. Hij werd beïnvloed door de ideeën van Rousseau, een radicaal denker uit de Franse Verlichting, die uiterst kritisch was naar de toenmalige maatschappij. Echter Weishaupt ging verder dan Rousseau: hij ontwikkelde een economisch principe, waarmee hij de hele wereld in z’n macht wilde krijgen. De Orde der Illuminati (=”Verlichten”), die hij oprichtte, was en is een geheim genootschap, uiteraard onder (zijn) éénhoofdige leiding, Louis Blanc, een Frans socialist, noemde Weishaupt: “de meest grondige samenzweerder die er ooit heeft bestaan”. Er waren in die tijd vele geheime genootschappen, waaraan vooral intellectuelen met graagte aan deelnamen, zodat de Orde zich dan ook snel uitbreidde tot in de hoogste kringen van het toenmalige Europa. Hun doelstelling:

“Omverwerping van democratische regeringen om dan, in de enorme chaos die zou volgen, die de massa zou doen roepen om een “sterke man”, zélf de macht te grijpen en een werelddictatuur in te stellen”.

Weishaupt loodste zijn Orde binnen in een ander geheim genootschap, n.l. een Vrijmetselaarsloge, die als dekmantel diende voor zijn activiteiten. Negen jaar na de oprichting van de Orde werkten al duizenden Europeanen samen aan het verwezenlijken van Weishaupt’s doelstellingen. In 1785 vond er een scheuring plaats: enkele leden stapten uit de Orde, omdat ze de druk niet meer konden verdragen. De volgende uitspraak is tekenend:

“Elke mogelijkheid werd benut om tweedracht te zaaien, niet alleen tussen regering en onderdanen, maar ook tussen ministers en departementen en zélfs tussen ouders en kinderen”.

De Orde had grote invloed op de Franse revolutie ( 1789 – 1794) en eveneens op de tot standkoming van het “Communistisch Manifest”, geschreven door Karl Marx. Het is niet duidelijk of Marx ook behoorde tot de ingewijdenen van de Orde, of dat hij “slechts” werd beïnvloed door leden van de Orde. Het hoofdkwartier van de Orde verhuisde later naar de V.S.van Amerika en het machtscentrum werd piramidaal georganiseerd. Op het 1 dollarbiljet staat nog steeds het symbool van de Orde: een driehoek met daarin het alziend oog, met daaromheen de woorden: “Annuit Caeptis – Nous Orda Seclarum” = Aankondiging van de geboorte van de Nieuwe Wereldorde.Vergezeld van het jaartal 1776.

De Orde der Illuminati bestaat uit concentrische cirkels. De middelste cirkel is een zeer kleine groep ingewijden, met als centraal persoon de leider. Deze leider is niet bekend bij andere leden buiten deze intimi. Daaromheen is een tweede cirkel, de leden hiervan denken dat zij de binnenste cirkel zijn. Daaromheen komen steeds andere cirkels, en niemand weet wie er boven hen staan. De leden nemen na hun inwijding klassieke namen aan. Zo noemde Weishaupt zich “Spartacus”en publiceerde ook onder die naam. Ze veranderen ook plaatsnamen en gebruiken de Perzische kalender. Dit alles om geheimhouding te garanderen.
In elke grote stad van de V.S. bestaat inmiddels zo’n geheim netwerk. Leden van de orde nemen deel aan allerlei charitatieve activiteiten, waardoor ze ook ongemerkt handlangers werven, die voor hen dingen doen, zonder dat de uitvoerders ook maar het idee hebben wie of wat er achter hun opdrachtgever zit.

De leden van de Orde bestaan uit superbankiers, die alle landen van de wereld controleren, ook Rusland en China. De huidige voorzitter van de orde is David Rockefeller. Hij is tevens voorzitter van de Council of Foreign Relationships, van de Chase Manhattan Bank, van de Trilaterale Commissie en van de Ronde Tafel Conferenties. Hij heeft een monopolie positie op alle fronten.

 

De Council of Foreign Relationships.(de Schaduwregering)

Ook in een ander Europees land kwam de gedachte aan een éénhoofdig leiderschap boven en wel rond 1870 in de persoon van John Ruskin, een rijke Engelse Socialist, die professor werd aan de Oxford Universiteit van Londen. Hij schrijft:
“Ik heb er altijd naar gestreefd de eeuwige superioriteit van sommige mensen boven anderen aan te tonen en soms zelfs van EEN man boven ons allen”.

Een groot bewonderaar van hem was Cecil Rhodes, (1853 – 1902) Zuidafrikaans Staatsman. Hij bracht verschillende gebieden van de oorspronkelijke bewoners van dat land onder Brits protectoraat (Bechuanaland, Zulu-gebieden, Matabeleland), zodat hij de mijn- rechten kon verkrijgen voor het winnen van diamant voor zijn onderneming The British South African Company. Er is zelfs een land naar hem genoemd: Rhodesië, het huidige Zimbabwe. Een groot deel van zijn enorme vermogen besteedde hij aan het verspreiden van de ideeën van Ruskin. In 1891 richtte hij een geheim genootschap op: The Round Table. De binnenste ring daarvan waren/zijn de ingewijden. Tal van Ronde Tafel-groepen zijn vervolgens opgericht in het Britse Gemenebest en in de V.S. De groepen in Amerika richtten een aparte organisatie op: The Council of Foreign Relationships. (De Raad van Buitenlandse Betrekkingen). Afgekort CFR.

De CFR is een gesloten groep van intellectueel hoogbegaafden, die wereldpolitiek in het groot bedrijven. De ruim 1000 leden bestaan uit : politici, ex-of toekomstige presidenten van de V.S., ministers, senatoren, bankiers, groot-industrielen, leiders van grote kranten, radio-en T.V. stations, economen, filosofen enz.

Het doel van de CFR is globalisering: één wereldmarkt, één wereldregering. Dat betekent voor hen dat ook de “tegenpartij” betrokken moet worden bij de handel. Zo heeft de CFR bereikt, dat ook de voormalige Sovjet-Unie en de Oostbloklanden betrokken zijn bij de wereldhandel en al in 1965 sprak men binnen de CFR over het aangaan van banden met het communistische China van Mao. Dat betekent dat rustig wapens geleverd kunnen worden aan landen waarmee men in oorlog is. De CFR maakt en breekt regeringen over de hele wereld.

Het CFR werkt echter ook binnenslands. Ze beïnvloeden beide politieke partijen in de V.S.( die dan ook steeds meer op elkaar gaan lijken). In feite bepaalt de CFR wie er tot president gekozen wordt. Wie ook gekozen wordt: de president zal zich slechts kunnen handhaven als hij de CFR-politiek volgt. Iedere president van de V.S. heeft “een man achter de president” als voornaamste adviseur van het Witte Huis. Roosevelt werd geadviseerd door de beruchte Alger Hiss, Kennedy door Mc George Brundy en Arthus Schlesinger, Johnson door Whitman Rostow, Reagan door Henry Kissinger. Deze internationale groep heeft de binnen-en buitenlandse politiek van de V.S. al meer dan 50 jaar beheerst. De CFR is geworden tot de onzichtbare regering van Amerika én van de wereld. De Schaduwregering!

Sinds 1921 wordt de CFR gefinancierd door de Federal Reserve Bank.( zie Inkomstenbelasting) Negentig procent van de mensen in het State Department en op sleutelposities in de Uitvoerende Tak zijn lid van de CFR. Congreslid John F.Rarick stelde dat de CFR de V.S. willen veranderen van een soevereine, constitutionele republiek in een serviele lidstaat onder een werelddictatorschap. De CFR heeft grote invloed gehad op het ontstaan van de Verenigde Naties. Dit orgaan is door hen bestemd om de wereld te regeren. James Warburg – bankier en architect van het Federal Reserve Systeem – stelde in 1950 voor een Senaatscommissie voor Buitenlandse Betrekkingen:”We zullen één wereldregering hebben, of je het nu fijn vindt of niet; door middel van strijd of door middel van overeenstemming”.

 

De Bilderberg groep.

We gaan hier niet in op de Trilaterale Commissie, om niet te veel in herhalingen te vervallen.

De Bilderberg groep is eveneens voortgekomen uit de Ronde Tafel Conferenties en bestaat uit de elite uit de zakenwereld, uit het bankwezen, uit regeringen en intellectuelen. De eerste keer dat deze groep – in het geheim – bij elkaar kwam, was van 29 – 31 mei 1954 in Hotel Bilderberg te Oosterbeek. Vandaar de naam. Tot voorzitter werd benoemd Prins Bernhard van Lippe Bisterfeld. Na een tijdje leek het er op dat de Bilderberg-groep een eigen leven ging leiden en werd Prins Bernhard op een zijspoor gezet ( de Lockheed-affaire?).

Je kunt niet zomaar lid worden van deze club . Er is een geheimzinnige commissie die elk jaar zo’n 100 personen zorgvuldig selecteert voor de jaarlijkse conferentie, die ergens in Europa gehouden wordt. De meest recente Conferentie vond plaats van 15 tot 18 mei 2003 in het Trianon Palace Hotel te Versailles ( bij Parijs). Wat doen ze daar? Is het een onschuldige discussieclub van rijke VIP’s of is het een geheime society die allerlei plannen beramen? Niemand praat daarover. De veiligheidsmaatregelen zijn in handen van een militaire inlichtendienst. Andere gasten, die toevallig in het hotel logeren, worden elders ondergebracht. Tijdelijk personeel wordt naar huis gestuurd. Het vaste personeel krijgt instructie niemand van de gasten uit zichzelf aan te spreken en niemand in de ogen te kijken. Vanwaar die geheimzinnigheid? Er zijn wel eens journalisten doorgedrongen, vermomd als tuinman, maar toen ze hun artikel aanboden aan hun hoofdredacteur, werd het pertinent geweigerd.

En wie zijn daar dan aanwezig? Welnu, er bestaat een lijst van de aanwezigen van de laatste conferentie. (www.awaketheweb.com) We noemen hier slechts een paar namen:

Frits Bolkenstein – Internationale Markt Commissie ( Europese Cie.)
Willy Claes – voormalig Minister in België; voormalig Secretaris Generaal NAVO
Victor Halberstadt – Prof. Economie Univ.. Leiden; voormalig Secr. Bilderberg
De Hoop Scheffer, Jaap G.- Minister. van Buitenlandse Zaken
Wim Kok, – voormalig. Minister President
Anthony Ruys – voorzitter Raad van Bestuur.van Heineken
Jeroen van der Veen,  – Vice-voorzitter Manag. Directors van Royal Dutch Shell
Klaas de Vries – lid van de Partij van de Arbeid
H.M.Koningin Beatrix der Nederlanden – namens Royal Dutch Shell,
Z.K.H. Prins Philippe van België
H.M. de Koningin van Spanje

Uit de V.S. ( dat overigens ruim vertegenwoordigd was) o.a.:
Henry A.Kissinger
Richard Perle – lid PNAC
David Rockefeller
Paul Wolfowitz – Departement van Defensie

Verder:
Anna Lindh – Minister van Buitenlandse Zaken Zweden
Paavo Lipponen – voormalig. Minister Presresident Finland
Anders Fogh Rasmussen – 1e Minister Denemarken
Jacob Wallenberg – namens de Skandinavische Enskilda Banken.

En de voorzitter van die conferentie was: Etienne Davignon – Societé Generale de Belgique.

Het lijkt er sterk op dat de Bilderberg-groep een Europese versie is van de CFR.
Alles wat in het geheim besproken wordt onttrekt zich aan controle door de volksvertegenwoordiging. Wie trekt er nu eigenlijk aan de touwtjes?