9/11 en de mannen van het PNAC

Onderstaande kan gemakkelijk door sommigen afgedaan worden als een “complottheorie”. Het zij zo. Maar er komen zo langzamerhand een aantal merkwaardige gegevens boven tafel, die tot nadenken stemmen.

In de presidentsperiode van Ronald Reagan (1981 – 1989), komen aan aantal mannen bijeen en vormen een clubje, de P.N.A.C., the Project for the New American Century.
Namen :

Richard Perle (adviseur van zowel Reagan als Bush),
Dick Cheney (huidige vice-president),
Donald Rumsfeld ( Defensie Secretaris),
Paul Wolfowitz ( gedeputeerde defensie secretaris en ideoloog achter de regering),
Lewis Libby ( Cheney’s hoofd van Staf),
William J.Bennet ( Reagan’s onderwijs secretaris)
Zalmay Khalilzad (Bush’s ambassadeur van Afghanistan).

Zij vormden een “denktank” en kwamen na een tijdje met een rapport (PDF), getiteld:“Rebuilding America’s Defences: strategy, forces and resources for a new century”.(Wederopbouw van Amerika’s Defensie: strategie, troepen en bronnen voor een nieuwe eeuw.) In het jaar 2000, een jaar vóór de aanslagen, stelden zij voor een toeneming in wapenaankopen met $ 48 biljoen, zodat Washington “simultane grote theater- oorlogen kan voeren en winnen”.
Hoe wilden ze dat tot stand brengen? Wel, de mannen van het PNAC vonden dat er een “Nieuw Pearl Harbor” moest komen; een grote aanval op een belangrijk doel binnen de V.S., zodat er een reden was om oorlog te voeren tegen zgn. terroristen van buiten. Het eerste doel was al direct Iraq ( want daar bevinden zich tenslotte grote oliebronnen)

Op de morgen van 12 september – de dag na de tragedie van de Twin Towers en zonder dat er nog maar enig bewijs was wie de daders zouden kunnen zijn – vertelde Rumsfeld tijdens een kabinetsvergadering dat Iraq “een hoofddoel moet zijn in de eerste ronde van de oorlog tegen het terrorisme”. Colin Powell echter, secretaris van Staat, wist Bush er toe over te halen eerst maar Afghanistan aan te vallen, omdat het grote publiek nog niet rijp zou zijn voor een aanval op Iraq.
Zoals we intussen weten van een reportage op de VPRO-televisie, is de familie Bin Laden een bekend en geëerd lid van de Carlyle-groep, een groot industrieel complex, waarin ook zitting heeft George Bush Sr. Het familielid Osama Bin Laden had al eerder een militaire training ontvangen in de V.S. en was bovendien 10 dagen vóór de aanslagen van 11 sept. 2001 nog in Afghanistan bezocht door leden van de Amerikaanse geheime dienst. Intussen is uit onderzoek wel gebleken, dat géén van de zogenoemde kapers op die fatale datum in Amerika aanwezig waren. Sommigen ervan waren al geruime tijd dood , anderen woonden elders op de wereld .

In de Los Angelos Times heeft een paar jaar geleden een artikel gestaan, waarin de militaire analist William Arkin een beschrijving geeft van een geheim leger, opgezet door Ronald Rumsfeld, dat zich buiten de jurisdictie van het Congres houdt. Deze organisatie draagt de naam “Proactive Pre-emptive Operations Group”, ( P2OG), die tot doel heeft terroristische aanvallen te provoceren, die vervolgens een aanleiding zouden geven tot een “tegenaanval”door de V.S. op landen zie zgn de terroristen herbergen. (zie http://pilger.carlton.com/print/124759 )

Complottheorie? Of waarheid? Maar… er zijn nog meer merkwaardige zaken rond de aanval op 9/11.

9/11 en NESARA.

In augustus 2001 was er grote activiteit bij de White Knights om NESARA snel aan te kondigen; men hoopte vóór het einde van de maand. Maar in het White Knight team waren dubbelagenten, n.l. Colin Powell, gepensioneerd Generaal Schwartskopf en rechter Sandra Day O ‘Connor, die in het geheim samenwerkten met de Bush-regering om de afkondiging van NESARA te vertragen. Het Congres moest nog stemmen over NESARA en eindelijk, op zondag 9 september 2001, waren alle leden van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden bijeen en in een sessie achter gesloten deuren (vanwege de geheimhoudingsplicht) werd NESARA goedgekeurd. Dat betekende dat binnen 48 uur daarna de afkondiging een feit kon zijn. Er was gezegd dat er geen afkondiging op maandag zou zijn, dus dinsdag 11 september 2001 zou de datum zijn en wel om 10 uur ’s ochtends.

We weten allemaal wat er op 11 september van dat jaar gebeurde om 9 uur ’s ochtends.

Maar wat er echt gebeurde, dat is nog steeds niet helemaal bekend, al beginnen in Amerika steeds meer feiten boven tafel te komen. Er waren wel een aantal zogenaamde “toevalligheden”, die een hele tijd later ter ore kwamen van Dove.(Dove-reports van 22 juli 2002 en van 8 augustus 2003, www.fourwinds10.com ) Namelijk:

De eerste aanslag vond plaats op het World Trade Center en de explosies vernietigden een erg belangrijk computercentrum op de Eerste en Tweede Verdieping, waar een computer precies om 9 uur, direct na de afkondiging van NESARA, moest beginnen aan het downloaden van computerinformatie aan alle banken in de V.S. om daarmee het nieuwe banksysteem van de Treasury Bank te initiëren.
De tweede aanslag was die op het Pentagon en wel uitsluitend en precies op de plek waar zich een pas gerenoveerd deel van het Marine Communicatie Centrum bevond die een belangrijke rol moest spelen in alle communicaties rond en na de afkondiging van NESARA.
De derde aanslag vond plaats in Pennsylvanië, waar het vliegtuig de exacte locatie raakte van een ondergrondse bunker, van waaruit het nieuwe Treasury Bank Systeem zou worden opgezet. Ooggetuigen – die later door de FBI het zwijgen zijn opgelegd – hebben waargenomen dat er op de grond een duidelijk van bovenaf zichtbare kalkcirkel was getrokken, waar het toestel zich dan ook in de grond boorde. Enkele minuten na de crash waren er ook zeer snel vele FBI – agenten op de plaats van het “ongeluk”. Alsof ze het wisten(!)

Ook kreeg Dove later te horen dat er in augustus 2001 een eenheid van ca. 100 CIA-agenten overhaast bezig was een scenario in elkaar te zetten voor de aanvallen van 9 september., een plan dat al een jaar geleden door de mannen van het PNAC was ontworpen. Je zou er uit kunnen afleiden dat ze het plan eerder in werking stelden dan was voorzien.
Inmiddels zijn er tal van andere zaken bekend geworden, in verband met 11 sept. 2001 die de geloofwaardigheid van de overheidsopstelling aantasten . Meer en meer Amerikanen gaan vragen stellen, er zijn verschillende Internet-sites, die deskundig onderzoek vermelden, dat er op wijst dat deze aanslagen van binnenuit tot stand zijn gebracht. Verschillende hoge functionarissen in leger en marine geven toe dat ze ruim van tevoren op de hoogte waren van de aanslagen.

Laten we er ons van bewust zijn, dat ook in deze aanslagen duidelijk de strategie van de Illuminatie blijkt n.l. het creëren van chaos , een klimaat van angst, zodat vervolgens de leider vrij mandaat krijgt van de bevolking.

zie ook http://www.daanspeak.com/WorldUnderAttack10a.html