Inkomstenbelasting vs. De Federal Reserve Bank

Toen Engeland de oorlog met de Amerikanen verloor (die eigenlijk vochten tegen hun eigen overheid), maakten ze wel plannen om het banksysteem, het drukken van geld en de nationale schuld onder hun controle te houden. De nieuwe Statenbond moest dan ook – bij decreet – jaarlijks een bedrag afdragen aan de Britse Kroon. Tevens werd de Federal Reserve Bank opgericht. Er werd ook een wetsvoorstel gemaakt:de Federal Reserve Act, die deze Bank (verder afgekort als FED) een wettelijke status moest geven. Om dit door het Congres te krijgen, moest er wat “gelobbyd” worden: een groep bankiers steunde de presidentscampagne van Woodrow Wilson, onder voorwaarde, dat als hij zou winnen, hij deze wet zou ondertekenen. Dat gebeurde in 1913 Senator Nelson Aldrich (verbonden met de Rockefellers) wist de Federal Reserve Act door het Congres te duwen vlak voor Kerstmis, toen veel Congresleden al met vakantie waren.

Wie zijn de eigenaren van de FED? Hier volgt een lijst van eigenaren van de 12 Centrale Banken van de FED.:

  • Rotschild Bank of London
  • Warburg Bank of Hamburg
  • Rotschild Bank of Berlin
  • Lehman Brothers of New York
  • Lazard Brothers of Paris Kuhn
  • Loeb Bank of New York
  • Israel Moses Seif Banks of Italy
  • Goldman, Sachs of New York
  • Warburg Bank of Amsterdam
  • Chase Manhatten Bank of New York

Zoals we zien is het merendeel van deze Banken in Europa en dat maakt de FED volgens de Amerikaanse Grondwet onwettig. De FED is dus een private onderneming, die zich voordoet als overheidsorgaan.

Wat doet de FED?

De FED maakt eigenhandig geld. In de Amerikaanse Grondwet staat dat alleen geld gemaakt (gedrukt) mag worden als het Congres toestemming geeft en als het gebaseerd is op de goudstandaard. Daar trekt de FED zich niets van aan. Sinds, laten we zeggen, 1913 maakt de FED zelfstandig geld aan (de Federal Reserve Notes), zonder dat daar goud achter staat. Vervolgens leent de FED dit geld aan de Amerikaanse Federale Overheid, met rente. Om die rente te kunnen betalen, heft de Amerikaanse overheid inkomstenbelasting bij de burgers. Het innen van deze belasting wordt gedaan door de IRS (= Internal Revenue Service). Ook dit is de facto geen overheidsorgaan, maar wordt beheerd door een eigenaar in het buitenland (Puerto Rico?). Bijvoorbeeld: in 1992 betaalden de Amerikaanse burgers aan de FED in totaal $286 biljoen aan rente. Het drukken van geld kost de FED bijna niets. Tel uit de winst! Over al deze zaken is informatie te vinden op verschillende – engelstalige — websites.( zie links).

Het heffen van Inkomstenbelasting schijnt geregeld te zijn in het 16e Amendement op de Amerikaanse Grondwet, maar dit Amendement is niet door voldoende Staten ondertekent, dus het is ongeldig. Op 8 augustus 2003, diende er een proces van de IRS tegen Mevrouw V.Kuglin (58 jaar ), omdat zij geen inkomstenbelasting wilde betalen. Zij had vele brieven aan de IRS geschreven met de vraag: “Waaruit blijkt dat het heffen van inkomstenbelasting wettig is”. Ze heeft nooit antwoord daarop gekregen, dus al die tijd betaalde ze ook niks. Tijdens het proces kon de IRS niet aantonen dat er een wettige grond was voor het heffen van inkomstenbelasting. En Mevrouw Kuglin won haar zaak. In wezen kan gezegd worden dat het heffen van inkomstenbelasting op geld dat je zelf verdient hebt, niet overeenkomt met de menselijke waardigheid. Er zijn stromingen in de V.S., die pleiten voor “flat-tax”, wat zou inhouden, dat alleen belasting wordt betaalt op luxe-goederen, niet op de eerste levensbehoeften. Als NESARA in werking treedt, zal dat ook gebeuren.

Herstelpogingen

Er zijn wel degelijk presidenten geweest van de V.S., die oog hadden voor het foute van deze gang van zaken.Thomas Jefferson zei dat Banken gevaarlijker zijn voor onze vrijheid dan legers. De Amerikaanse Revolutie was een strijd om de controle op welvaart uit handen van de Bank van Engeland te krijgen en de macht terug te geven aan het volk, waar het hoort. Ook Benjamin Franklin stelt in zijn biografie dat de inzet van de Revolutie was om het geld uit de handen van de Engelse Koning ( George III) en de internationale Bankiers te houden.

De presidenten Lincoln, Jackson en Kennedy hebben getracht deze bankiersfamilies te stoppen. Helaas zonder succes. John. F.Kennedy ondertekende op 4 juni 1963 de “Executive Order 11110”, waarin hij het Treasury Department (laten we zeggen: de Schatkist) opdracht gaf om nieuw geld te introduceren, gebaseerd op zilver (en dit zilver dan ook in de munten en biljetten te verwerken). Dit bracht meer dan $4 biljoen “U.S.Notes” in omloop, in biljetten van $2 en $5. De $ 10 en $ 20 biljetten werden gedrukt, op het moment dat Kennedy werd vermoord, op 22 november 1963. Onmiddellijk na zijn dood werden alle nieuwe biljetten uit de roulatie genomen en in het vervolg waren de Fed Notes (de biljetten van de FED, de enige die als “wettige” munt dienst deden.(!)

Lees verder: de Nieuwe Wereld Orde