Zwijgplicht

“Als NESARA dan zo belangrijk is, waarom hebben we er dan nog nooit over gehoord?” vragen velen. Welnu, daar is een reden voor.

Het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten bepaalde dat alles met betrekking tot deze wet geheim moest blijven, totdat de correcties inzake de belastingen, de veranderingen in het Bankwezen en het van start gaan van de welvaartsprogramma’s in gereedheid is gebracht, (in feite totdat de wet is afgekondigd.) Daarom hoort de wereldbevolking pas officieel van NESARA op het moment van afkondiging. Iedereen die op één of andere wijze in zijn of haar functie betrokken is bij NESARA heeft de zwijgplicht opgelegd gekregen.Ook vanuit het Wereldgerechtshof in Den Haag is deze zwijgplicht bekrachtigd. Dit als gevolg van het domino-effect dat NESARA heeft over de hele wereld.
Er is een groot aantal stappen en procedures nodig om alle veranderingen op een rustige manier te kunnen doorvoeren.Omdat de gevolgen van NESARA wereldwijd zijn, zijn ook alle grote banken van de wereld er bij betrokken. De afgelopen jaren zijn er vele honderden handtekeningen gezet onder tal van documenten; zijn computerprogramma’s aangepast; hebben vele duizenden mensen instructies ontvangen over hoe met het nieuwe geldsysteem om te gaan.
Alleen al in de V.S. zal het herstel van de Grondwet van de V.S. vele ingrijpende gevolgen hebben. Bijvoorbeeld: alle overheidspersonen, die een eed op de grondwet hebben gezworen, maar zich daar niet aan gehouden hebben, moeten ontslagen worden. Dat heeft in de eerste plaats consequenties voor de zittende President en Vice-President , Bush en Cheney, maar ook de Gouverneurs van de 50 Amerikaanse Staten. (informatie m.b.t. de Amerikaanse Grondwet, zie Grondwet). Er zal dus een hele machtswisseling plaatsvinden. Een ander voorbeeld : de “American Bar Association” (ABA) , de organisatie van juristen & advocaten, valt in feite onder de Britse Kroon en is derhalve ongrondwettelijk. Ze zal ontbonden moeten worden.En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan.

Het is bekend (geworden) dat 95% van al het geld op deze wereld in handen is van 13 families, waaronder de Rockefellers en de Rotschilds en anderen , zoals de Bush-familie. Dezen houden het meeste van hun geld vast, zodat het niet rouleert in de wereldeconomie. Zij vormen de macht achter de overheid (de Schaduwregering). Dit is een wereldwijd netwerk van zeer rijken, die onderling bepalen wie bijvoorbeeld president wordt van de V.S., die kampanjes betalen voor hun uitverkoren gouverneurs ( zoals A.Schwarzenegger door de Bush-familie wordt gesponsord), etc.. Van dit geld wordt de wapenhandel in stand gehouden en oorlogen gefinancierd. Het betekent ook dat het geld wat nu in de economie rouleert, slechts 5 % is van de hele wereld-geldvoorraad. De consequentie van NESARA is dat al dit geld vrijkomt en ten goede wordt gebracht aan de hele wereldbevolking. (zie welvaartsprogramma’s).

Het zal duidelijk zijn dat degenen die nu de macht en het geld hebben , dit niet zomaar willen opgeven. Daarom rust de zwijgplicht zo zwaar op de betrokkenen. Eerst moet alles in orde zijn voor het nieuwe geldsysteem, zodat de transfer zo gemakkelijk mogelijk kan worden gedaan, zonder dat bijvoorbeeld de effectenmarkt instort.
Ook het moment van de afkondiging wordt geheim gehouden. Er zijn machtige groepen in onze samenleving wereldwijd die er alles aan doen om deze wet tegen te houden (zie Illuminati Nieuwe Wereld Orde).

Het Hooggerechtshof van de V.S. heeft onweerlegbaar bewijs gekregen dat de overheid en de media gedurende decennia een web van leugens en halve waarheden heeft uitgespreid over de Amerikaanse bevolking om hen voor de gek te houden en onder controle. Sommige van deze leugens komen nu langzamerhand onder onze aandacht. Zoals de leugens rond de oorlog in Irak. Maar dit is slechts het topje van de ijsberg. Lees verder bij 9/11.